Thi công hệ thống PCCC bằng Khí CO2

Thi công hệ thống PCCC bằng Khí CO2:

Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 được dùng một cách thông minh, đáng tin cậy và kiểm soát đám cháy nhanh chóng trước khi gây hư hỏng tài sản. Đặc tính khí CO2 là lan truyền rất nhanh, nên khả năng chữa cháy hiệu quả.

Trình tự các bước kích hoạt chữa cháy như sau:

– Khi có đám cháy xảy ra:

* Đầu báo cảm ứng khói/ nhiệt kích hoạt tín hiệu báo cháy (1).

* Tủ điều khiển nhận tín hiệu báo cháy truyền về từ đầu báo (2).

* Tủ điều khiển truyền tín hiệu báo cháy phát ra chuông/ còi/ đèn, đồng thời kích hoạt mở van bình chữa cháy khí.

* Chuông báo cháy kích hoạt đổ chuông, đèn báo phun khí sáng.

* Bình chữa cháy CO2 phun ra từ bình chứa khí, theo đường ống dẫn khí (3), rồi phun ra và lan tỏa qua đầu phun khí lắp đặt tại khu vực có cháy.

* Đám cháy sẽ được dập tắt.