Thi công Hệ thống chữa cháy – PCCC bằng nước

Thi công Hệ thống chữa cháy – PCCC bằng nước:

Trước khi thi công hệ thống PCCC bằng nước thì cần phải xác định rõ những sản phẩm cần cho quá trình này bao gồm:

Hộp chữa cháy ngoài nhà, hộp chữa cháy trong nhà, cuộn vòi chữa cháy, lăng chữa cháy, khớp nối, van góc chữa cháy, hệ thống đường ống và máy bơm chữa cháy.

Sau đó công ty sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch và chính xác những gì có trong bản thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC đã bàn giao cho quý khách.